Privacyverklaring

Als u onze website bezoekt of bij ons producten of diensten bestelt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt, in deze verklaringen leggen wij u uit hoe we dat doen.
Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken.

Deze versie van ons privacyverklaring is van 19 maart 2021.

Inhoudsopgave

 • Wie is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens?
 • Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?
 • Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn uw rechten?


Wie is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Stichting Groeien door te delen is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt uw persoonsgegevens en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77846877. Het adres is Vliegeheiweg 31m 1272 PJ Huizen. Wij zijn te mailen naar info@groeiendoortedelen.nl


Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten Een klant is voor ons iemand die besteld heeft.

Persoonsgegevens van klanten zijn van klant zelf afkomstig. Die zijn dan opgegeven bij het aanmaken bij het bestellen van een product.

Persoonsgegevens van websitebezoekers zijn gegevens die websitebezoeker niet rechtstreeks heeft achtergelaten bij ons. Het gaat dan om gegevens die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van de website of gegevens die technisch noodzakelijk zijn te verwerken in het kader van het gebruik, zoals bijvoorbeeld IP-adressen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkregen bij een bestelling.

Als u via onze website een bestelling plaatst dan dient u voor een goede afhandeling van de door u gewenste bestelling bepaalde gegevens in te vullen, namelijk: NAWTE-gegevens, bankgegevens, gegevens voor (afhandeling van) de bestelling. Het doel en de juridische grondslag is in dit geval dat wij de persoonsgegevens van u verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij u producten besteld heeft en wij die producten aan u leveren. Daarnaast is de juridische grondslag om deze gegevens van u te verwerken een gerechtvaardigd belang, want wij willen u naar aanleidingen van bestellingen zo goed mogelijk informeren en kunnen attenderen op interessante producten.

Het kan ook zijn dat uw gegevens door iemand anders zijn opgegeven. Dit kan zijn omdat de klant een bestelling naar u wenst te versturen, als cadeau bijvoorbeeld.

Persoonsgegevens naar aanleiding van uw surf- en zoekgedrag

Wij verzamelen gegevens over uw surf- en zoekgedrag. Dan doen wij omdat wij u op de website producten en diensten kunnen aanbevelen waarvan wij denken dat u daar interesse in zou kunnen hebben. Wij gebruiken die gegevens ook om nieuwsbrieven te kunnen personaliseren. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden genomen en niet worden geschonden.

Technische oorzaak verwerken persoonsgegevens

Daarnaast verwerken wij ook gegevens die u niet zelf invult, maar die wij – als u de website gebruikt – wel verzamelen en indirect tot u te herleiden zijn. Deze gegevens die wij over u verzamelen en verwerken zijn: IP-adres en transanction ID. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden genomen en niet worden geschonden.

Digitale content

Als u digitale content aanschaft, zoals bijvoorbeeld een e-book, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het watermerk. Op die manier kan achterhaald worden of u de digitale content onrechtmatig gekopieerd of verspreid heeft. Zolang u zich houdt aan de afspraken, namelijk dat u de digitale content alleen zelf gebruikt, kunnen derden de persoonsgegevens die verwerkt zijn in het watermerk niet waarnemen en/of verwerken. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten worden hierbij in ogenschouw genomen en niet worden geschonden.

Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

Wij beveiligen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is wel uw verantwoordelijkheid dat de apparaten waarmee u van onze website bezoekt, zoals bijvoorbeeld uw computer, tablet of mobiele telefoon, te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat dan om onze hosting provider en leveranciers van online tools.
Soms zijn er derden die zelf ook verwerkingsverantwoordelijk zijn. In dat geval hebben wij geen verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten.

Logistieke partners

Als u een bestelling plaatst dan worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling bij u te laten bezorgen gedeeld met de bezorgdiensten.
Centraal Boekhuis en PostNL krijgen van ons uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ontvangen om de bestelling naar de door u opgegeven locatie te (laten) bezorgen. Deze logistieke dienstverleners kunnen ook weer andere dienstverleners betrekken bij het verzorgen van het logistieke verzendproces. Al deze bezorgdiensten en logistieke dienstverleners zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we het gebruik van de website analyseren. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst en we hebben Google Analytics privacyvriendelijk, conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingesteld.

 

Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens die gelinkt zijn aan uw bestelling

Die bewaren we zolang dat nodig is om aan de wet te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de bestellingen die wij zeven jaar bewaren. 

Wat zijn uw rechten?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
 • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Contact

Vliegheiweg 31

1272 PJ  Huizen

Nederland

 

Irene 

06 47763039

irene@groeiendoortedelen.nl

Allard

06 46724345

allard@groeiendoortedelen.nl